Kontakt

 

AG-AUTOLIFT spol. s r.o

Dobšinského 23/54
949 01 Nitra

IČO: 31419038
DIČ: 2020357306
IČ DPH: SK2020357306

E-mail

ag-autolift@ag-autolift.sk

Mobil

+421 911 888 087

Kontaktný formulár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len zákon) pre potrebu spoločnosti AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Prehlasujem, že súhlasím s tým, že moje osobné údaje, ktoré som poskytol spoločnosti AG-AUTOLIFT spol. s r.o., môžu byť spracovávané a uchovávané v rozsahu potrebnom pre obchodnú spoluprácu. Potvrdzujem, že som bol informovaný v zmysle § 8 - § 14 zákona, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že môžem svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

    TOP